Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 58
Hôm nay: 110
Hôm qua: 578
Trong tuần: 2218
Trong tháng: 29989
Tất cả: 4636671
Chuyên mục - Công tác dân tộc
Tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật: 6:58, thứ sáu, 15/3/2019

Ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long bàn hành Công văn số 720/UBND-VX về tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long.

Tết cổ truyền Chôl ChnămThmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong 03 ngày. Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, tăng cường đoàn kết phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ 03 ngày từ 14 - 16/4/2019. Riêng đối với các doanh nghiệp, tùy theo kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị mà chủ động sắp xếp, bố trí cho người lao động dân tộc Khmer được nghỉ tết Chôl ChnămThmây sao cho phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức thăm viếng chùa, sư sãi, các gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu, người có uy tín để mọi người, mọi nhà trong đồng bào dân tộc Khmer được vui đón tết Chôl Chnăm Thmây và Lực lượng công an, quân sự có kế hoạch bảo vệ tốt an ninh, trật tự xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer vui tết.

                                                          Bô Ra

 

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động