Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 52
Hôm nay: 100
Hôm qua: 578
Trong tuần: 2208
Trong tháng: 29979
Tất cả: 4636661
Chuyên mục - Tin tức sự kiện
Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Cập nhật: 9:15, thứ hai, 11/3/2019

Trong tháng 02 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Theo Quyết định trên,  Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo với mục tiêu chung nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhiệm vụ của Đề án đưa ra là thực hiện: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Đối tượng bồi dưỡng, tập huấn là cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác tôn giáo; cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí xuất bản… ;  Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo: khai thác các kết quả nghiên cứu về dân tộc, truyền thống dân tộc…; sưu tầm, nghiên cứu, biệ tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo; Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, giá trị của các tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc.

Hình thức thực hiện thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác (bao gồm các sản phẩm thông tin, xuất bản phẩm phục vụ dân tộc thiểu số; phục vụ tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo); Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về dân tộc, giá trị của tôn giáo trong xã hội thông qua hội thảo, hội thi, phổ biến, tư vấn pháp luật; Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo và các tổ chức liên quan khác.

Kinh phí thực hiện Đề án gồm ngân sách nhà nước; Đóng góp của các cơ quan báo chí, xuất bản, tổ chức nghiên cứu khoa học tham gia thực hiện Đề án; Đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn tài trợ hợp pháp. Đề án có hiệu lực từ ngày 21/02/2019 và được thực hiện trong giai đoạn  2019 - 2021.

                                                                   Bô Ra

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động