Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 51
Hôm nay: 93
Hôm qua: 578
Trong tuần: 2201
Trong tháng: 29972
Tất cả: 4636654
Chuyên mục - Tin tức sự kiện
Phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật: 15:10, thứ sáu, 22/02/2019

Ngày 20/02/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp thống nhất phương án phân bổ NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn sự nghiệp)

Ông Võ Quốc Thanh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu trong cuộc họp

Ông Võ Quốc Thanh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; Liên hiệp Hội phụ nữ và Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019 vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững do ngân sách Trung ương phân bổ 32.078 triệu. Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 27.600 triệu, đầu tư vào các lĩnh vực như: Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và hỗ trợ phát triển HTX; Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu sản phẩm; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Xây dựng và phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm; Nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng NTM các cấp; Truyền thông về xây dựng NTM; Hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các cấp; Nước sạch và VSMTNT; Phát triển giáo dục ở nông thôn.

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận

Riêng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 4.478 triệu (CT 135) đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giảm sát, đánh giá thực hiện chương trình.

Trong cuộc họp các địa biểu tham gia thảo luận và đa số thống nhất ý kiến theo kế hoạch vốn phân bổ trên. Đồng thời ông Võ Quốc Thanh cũng đề nghị các sở, ban ngành có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, trên cơ sở các danh mục kế hoạch đã được thống nhất, tích cực triển khai thực hiện đúng với quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Quan Vinh

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động