Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 34
Hôm nay: 555
Hôm qua: 607
Trong tuần: 7677
Trong tháng: 27829
Tất cả: 4602751
Chuyên mục - Tin trong nước
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019: Nhiều chỉ tiêu phấn đấu phát triển vùng DTTS và miền núi

Cập nhật: 15:45, thứ năm, 17/01/2019

Ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Năm 2019, Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK, vùng DTTS.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Năm 2019, Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP. (Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, động viên thanh niên DTTS tỉnh Hà Giang năm 2017).

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết là củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 khoảng 6,8%, kiểm soát tốc độ tăng CPI dưới 4%; phấn đấu đến cuối năm 2019, dư nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,2% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia dưới 49% GDP; kiểm soát bội chi NSNN năm 2019 ở mức không quá 3,6% GDP;…

Nhiệm vụ và giải pháp tiếp theo là thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong đó, về thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.

Trong năm 2019, Chính phủ đặt ra mục tiêu: Phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp đạt khoảng 3%, xuất khẩu đạt 42 – 43 tỷ USD; có 50% số xã và ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản không còn xã dưới 5 tiêu chí, mỗi tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch 5 năm trong năm 2019; đẩy mạnh triển khai Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu;…

Chính phủ cũng quyết tâm phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cụ thể, trình Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công. Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Hoàn thiện chính sách giảm nghèo, khuyến khích người nghèo, cận nghèo tích cực, chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc trục lợi chính sách.

Ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK, vùng DTTS. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Phấn đấu giảm 1%-1,5% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tổng kết, nghiên cứu tích hợp hệ thống chính sách hiện hành cho vùng DTTS và miền núi; tập trung chỉ đạo và bảo đảm nguồn lực, khắc phục phân tán, chồng chéo, kém hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan và thu gọn đầu mối quản lý. Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi bảo đảm khách quan, khoa học, hợp lý…

BBT: Theo (baodantoc)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động