Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 21
Hôm nay: 537
Hôm qua: 607
Trong tuần: 7659
Trong tháng: 27811
Tất cả: 4602733
Chuyên mục - Tin trong tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2019

Cập nhật: 14:15, thứ hai, 14/01/2019

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch số 380/KH-SNV về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2019

Mục đích kế hoạch nhằm từng bước nâng cao nhận thức và tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên, đảm bảo việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên đạt hiệu quả cao. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm ổn định. Đồng thời, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh minh họa

Do đó trong năm 2019 Sở Nội vụ phấn đấu đạt các mục tiêu, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Trong đó phấn đấu có 80% thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên lực lượng vũ trang được tuyên tuyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; 70% thanh niên nông thôn, thành thị và thanh niên công nhân được tuyên tuyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Nâng cao trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ và tin học, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội: Đạt 70% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; 70% thanh niên ở vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở; 70% thanh niên là cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học.

Ảnh minh họa

Trong đó chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của tỉnh: Tăng 5% số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; Tăng 5% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ và tăng 7% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì so với năm 2015.

Đối với đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội: Đạt 7% thanh niên làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng, và tương đương; 5% đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chủ chốt trong cơ quan nhà nước và trong các tổ chức chính trị - xã hội; 10% là chủ doanh nghiệp/chủ trang trại và 7% thanh niên là người khuyết tật làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật.

Ảnh minh họa

Riêng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nghề và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên: Đạt 70 % trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế; 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời gian ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 14.000 thanh niên, kéo giảm thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 1,7%; Trên 70% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp; 75% thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động, kiến thức kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp; Trên 75% thanh niên ở đô thị, 60% ở nông thôn, công nhân ở các khu công nghiệp và trên 50% thanh niên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặt biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và nơi cư trú.

Ảnh minh họa

Để tiếp tục từng bước nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên: Phấn đấu trong năm 2019 đạt chiều cao trung bình từ 1m65 đối với nam và 1m54 đối với nữ; 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; Giảm 70% tỷ lệ sinh con ở độ tuổi vị thành niên so với năm 2015; Trên 70% thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục; 70% được trang bị kiến thức về kỹ năng sống, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới; 70% các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương trong xã hội như: Người khuyết tật, người sống chung với HIV/AIDS, người sử dụng ma túy, người hoạt động mại dâm, nạn nhân của tệ nạn buôn bán người, thanh niên chậm tiến… được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng; Trên 75% thanh niên được tuyên truyền thay đổi hành vi, thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử với các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương, người đồng tính…

Để đạt được các mục tiêu trên cần có sự chung tay phối hợp cùng sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tham gia tổ chức triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện chính sách, pháp luật đối với việc ban hành cơ chế, chính sách... liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên trong thời gian tới./.

Phạm Hiệp

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động