Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 15
Hôm nay: 8
Hôm qua: 578
Trong tuần: 2116
Trong tháng: 29887
Tất cả: 4636569
Chuyên mục - Tin tức sự kiện
Vĩnh Long triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khoá XII

Cập nhật: 15:35, thứ năm, 10/01/2019

Trong hai ngày 0809/01/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho cán bộ, đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc

Ông Trần Văn Bạch - Bí thư ĐUKCCQ tỉnh triển khai Nghị quyết

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 Hội nghị TW8 (khóa XII) của Đảng "Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương"; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019"; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị "Về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia"; Kế hoạch số 101-KH/ĐUK, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về "tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 8 (khóa XII) của Đảng".

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị này nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị nắm vững, hiểu rõ những vấn đề cơ bản, cốt lõi của nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và tư tưởng chính trị, xây dựng niềm tin, khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đồng thời góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.

Quan Vinh

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động