Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 56
Hôm nay: 106
Hôm qua: 578
Trong tuần: 2214
Trong tháng: 29985
Tất cả: 4636667
Chuyên mục - Tin tức sự kiện
Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động thi đua năm 2019

Cập nhật: 10:05, thứ năm, 03/01/2019

Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phát động thi đua yêu nước năm 2019

Đồng chí Lê Quang Trung - UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Lê Quang Trung - UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đến dự. Cuộc họp đã thảo luận bàn các giải pháp để thực hiện đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu về kinh tế: Tổng sản phẩn trong tỉnh (GRDP) tăng 6,2%; Giá trị sản xuất nông – lâm - thủy sản tăng 2,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt 9,5%; giá trị các ngành dịch vụ tăng 7,2%; GRDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt 48,1 triệu đồng; cơ cấu GRDP (theo giá thực tế) chia ra: khu vực I chiếm 32,24%, khu vực II chiếm 19,31% và khu vực III chiếm 48,45%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 13.800 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 6.171 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 7.447 tỷ đồng và tỷ lệ thanh toán không dung tiền mặt đạt 73,5%.

Các chỉ tiêu về xã hội: Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt 71%; tạo thêm việc làm mới cho lao động 20.000 người; chuyển dịch cơ cấu lao động gồm: lao động nông, lâm, thủy sản chiếm 44,7% và lao động phi nông nghiệp: 55,3%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,7%; Giảm số hộ nghèo 0,8%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi còn dưới 12,7% và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 85,5%.

Các chỉ tiêu về môi trường: Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt gồm: khu vực đô thị đạt 92% và khu vực nông thôn đạt 65%; tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt 100%; chất thải, nước thải các cơ sơ y tế được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập trung đạt 98,6% và tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 85%.

Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh: Số xã nông thôn mới đạt thêm 06 xã và số phường, thị trấn đạt đô thị văn minh 02 phường, thị trấn.

Với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019. Để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu nêu trên. Đồng chí Lê Quang Trung yêu cầu các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị ngành và địa phương cần phải tập trung, quyết liệt tổ chức lãnh chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.  Kết thúc cuộc họp, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019./.

                                                                          Thạch Dương - Ban Dân tộc

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động