Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 58
Hôm nay: 112
Hôm qua: 578
Trong tuần: 2220
Trong tháng: 29991
Tất cả: 4636673
Chuyên mục - Tin tức sự kiện
Tổng kết 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Cập nhật: 7:30, thứ tư, 14/11/2018 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn năm 2000 – 2018 có những chuyển biến tích cực đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch

Thông qua các hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến nay đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Phong trào đã phát huy tiềm năng và huy động được sức mạnh tổng hợp của mọi người dân vào việc xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, sạch đẹp; làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư, cùng quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động của phong trào TDĐKXDĐSVH, ngày càng xuất hiện nhiều gương "Người tốt - việc tốt" trong các phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa"'; "Ấp văn hóa"; "Khu, khóm văn hóa"; "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"; Công sở văn minh - sạch đẹp – an toàn; đơn vị văn hóa. Hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, trong mỗi cán bộ, công chức tạo mối quan hệ gắn bó với nhân dân, trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân dân.

Qua 18 năm triển khai, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo… trong và ngoài tỉnh, đặt biệt là sự đóng góp của cán bộ công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh và cộng đồng dân cư đã ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp trên 307,629 tỷ đồng; phòng trào "Đền ơn, đáp nghĩa" trên 376,4 tỷ đồng; Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực hiện tốt phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào các loại tội phạm", phong trào "Toàn dân phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, HIV/AISD", "Toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông", đã tuên truyền 181.410 cuộc, có 51.694.147 lượt người dự. Trong 18 năm nhân dân đã cung cấp 8.976 nguồn tin tố giác các loại tội phạm đã giúp các ngành chức năng xử lý 11.595 đối tượng các loại, giải tán 1.288 nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự, cảm háo giáo dục tại cơ sở 1.212 đối tượng, phối hợp triệt xóa trên 1.516 tụ điểm tệ nạn xã hội như: mại dâm, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan. Đến nay toàn tỉnh có 668/847 ấp (khóm, khu) không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội (chiếm 78,98%); Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả đang được duy trì và nhân rộng.

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được quan tâm hơn, trường, lớp được đầu tư xây dựng khang trang, hiện nay có 669/846 khu dân cư không có học sinh bỏ học, chiếm 79%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú ý quan tâm đúng hơn, cơ sở vật chất được sửa chữa xây dựng mới, 847 khu dân cư có tổ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, 799/846 khu dân cư không có người sinh con thứ ba, chiếm 94,44%, đội ngũ bác sĩ được bố trí phục vụ ở trạm y tế đạt 100%...Chất lượng hộ gia đình văn hóa hàng năm không ngừng được nâng lên về số lượng lẫn chất lượng. Qua 18 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, trong năm 2000 toàn tỉnh có 72.071/213.042 hộ đạt chuẩn "Gia đình văn hóa" chiếm 33,82%, đến nay toàn tỉnh có 249.820/263.993 hộ đạt chuẩn "Gia đình văn hóa" chiếm 94,63%.

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 10/9/1996 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long (khóa VI) về cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đến nay đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được quan tâm, cụ thể trong năm 2000 toàn tỉnh chỉ có 121/846 ấp, (khóm, khu) đạt "Ấp (khóm, khu) văn hóa", chiếm tỷ lệ 14,30%, đến nay toàn tỉnh có 812/847 ấp, (khóm, khu) đạt "Ấp (khóm, khu) văn hóa", chiếm tỷ lệ 95,86%. Phong trào xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", năm 2000 toàn tỉnh có 04/107 xã, phường, thị trấn đạt "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", chiếm tỷ lệ 3,73% đến nay đã nâng lên 49/94 xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" (chiếm tỷ lệ 52,12%) và 02/15 phường, thị trấn đạt danh hiệu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị", đạt tỷ lệ 13,32%.

Kết quả thực hiện "Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Trong năm 2005 toàn tỉnh có 1.044 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (chiếm 77,8%) có 27.774 cá nhân đang công tác, lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được bình nghị, xếp loại cá nhân xuất sắc (đạt 80,56%). Đến 8/2018 toàn tỉnh có 589 cơ quan; 563 đơn vị; 137 doanh nghiệp. đạt chuẩn văn hóa (chiếm 77,8%);

Theo đánh giá của Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Vĩnh Long, cùng với các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai, phát động phong trào sâu rộng, được toàn thể nhân dân hưởng ứng thực hiện. Các địa phương và các cơ quan, đơn vị không chỉ đã quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ chính trị và Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, lễ tang và lễ hội, tỉnh còn kịp thời xây dựng xong hương ước, quy ước được nhân dân đóng góp và được UBND cấp huyện phê duyệt đưa vào tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện trong cộng đồng dân cư. Qua 15 năm, ước tính đã tổ chức trên 40.280 cuộc tuyên truyền về hương ước, quy ước ấp (khóm, khu) với trên 888.880 lượt người dự. Đồng thời, dã có 468/468 cơ quan đạt 100%; 506/506 đơn vị (trường học, Bệnh viện, Tram Y tế) đạt tỷ lệ 100%; 109/109 xã, phường, thị trấn đạt 100%; 847/847 ấp (khóm, khu) dân cư đạt tỷ lệ 100% đã xây dựng và tổ chức thực hiện "Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc Cưới, việc Tang và Lễ hội", một số địa phương có cách làm hay, phù hợp với thực tiễn của địa bàn. Nhiều địa phương, cơ quan đơn vị, trong quá trình vận động và triển khai đã tập trung nâng cao chất lượng phong trào, không chạy theo số lượng nhằm hiệu quả cao trong thực hiện và đưa phong trào phát triển một cách bền vững.

Có thể nói "Xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển. Đến nay toàn tỉnh có 05 Trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện; 43 Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã; 25 Nhà văn hóa – Khu thể thao ấp; 01 sân vận động tỉnh; 06 sân vận động huyện; 23 sân bóng đá xã; 1470 sân bãi, CLLB thể thao; 100% số trường học đảm bảo thể dục, thể thao nội khóa. "Phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp tục được duy trì, phát triển ngày càng sâu rộng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Hiện nay duy trì được 197 câu lạc bộ Đờn ca tài tử; 555 điểm đọc sách, báo; các cấp tổ chức được gần 400 buổi diễn văn nghệ, hội thi, hội diễn…; thu hút khoảng trên 510.000 lượt người xem; gần 40.000 buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, thu hút khoảng trên 650.000 lượt người tham dự….

Kết quả đạt được trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong giai đoạn 2000 - 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là hết sức cơ bản, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, là điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy các mô hình hay, là cơ sở để tìm giải pháp thực hiện ngày càng hiệu quả, thiết thực cho phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" liên tục được nâng cao chất lượng và phát triển về số lượng. Phong trào tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và các cơ quan thành viên Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mặt trận Tổ quốc, Tuyên giáo…); sự quan tâm phối hợp thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân. Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp được  kịp thời củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể. Các văn bản của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện được ban hành kịp thời, triển khai thực hiện khá đồng bộ tạo ra sự thống nhất cơ bản về nhận thức, lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Có thể nói phong trào đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của quần chúng, ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại những thành tựu to lớn, toàn diện và sâu sắc; khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, về sức sống và hiệu quả của phong trào.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong thời gian tới. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

Luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp; có sự phối hợp chặt chẽ giữa mật trận Tổ quốc và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cùng cấp; phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể trong từng tập thể và các Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Vận động; Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở kịp thời bổ sung, uốn nắng chấn chỉnh, định kỳ kiểm tra công nhận của cấp trên đối với cấp dưới…là yếu tố quyết định sự thành công, thắng lợi trong thực hiện phong trào.

Cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn cho Ban Chỉ đạo các cấp; Ban Vận động từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ đảng viên, lãnh đạo cốt cán các đoàn thể…được quan tâm tổ chức định kỳ hằng năm.

Công tác tổ chức triển khai phổ biến quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, vận động đăng ký tham gia thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trong tất cả các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân…phải được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực trong và ngoài tỉnh.

Phát huy vai trò tập thể của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ; động viên tính tích cực tự giác cá nhân trong toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức, chiến sỹ, công nhân, lao động và các tầng lớp nhân dân…; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng, vinh danh các cá nhân xuất sắc tiêu biểu và tuyên dương các tập thể điển hình tiên tiến… nhằm tạo sự lan tỏa, thuyết phục, cổ vũ rộng khắp trong thực hiện phong trào./.

Bài, ảnh: Quan Vinh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động