Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 59
Hôm nay: 134
Hôm qua: 578
Trong tuần: 2242
Trong tháng: 30013
Tất cả: 4636695
Chuyên mục - Công tác dân tộc
Tổ chức lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer

Cập nhật: 9:05, thứ ba, 11/9/2018

Ngày 06/9/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn 3237/UBND-VX về việc tổ chức lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2018

Theo Công văn trên, năm nay cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh được nghỉ lễ Sen Đôn Ta trong 03 ngày, từ ngày 08 đến hết ngày 10/10/2018. Riêng đối với các doanh nghiệp, tùy theo kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị mà chủ động sắp xếp, bố trí cho người lao động là người dân tộc Khmer được nghỉ lễ sao cho phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và chính sách đặc thù của đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về dân tộc; Kêu gọi đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "xây dựng nông thôn mới"; luôn có ý thức đề cao cảnh giác để chống lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Dân tộc; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể cùng cấp có kế hoạch tổ chức họp mặt, thăm viếng chùa, sư sãi, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu để mọi người, mọi nhà trong đồng bào dân tộc Khmer đón lễ Sen Đôn Ta vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn; vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc  sống "tốt đời - đẹp đạo"./.

Hồng Mỹ

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động