Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 13
Hôm nay: 528
Hôm qua: 607
Trong tuần: 7650
Trong tháng: 27802
Tất cả: 4602724
Chuyên mục - Công tác dân tộc
Phê duyệt danh sách người có uy tín

Cập nhật: 17:15, thứ tư, 01/8/2018

Ngày 01/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 trên đại bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định trên, tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long năm 2018 được bình chọn, công nhận là 60 người, 05 nữ (năm 2017 là 49 người, ).  Trong đó: Dân tộc Khmer 40 người; dân tộc Hoa 11 người; dân tộc Kinh 08 người; dân tộc Thổ 01 người . Đây là cơ sở để thực hiện các chế độ, chính sách được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong  đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, TX Bình Minh và thành phố Vĩnh Long căn cứ theo các quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo đúng quy định./.

Quan Vinh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động