Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 18
Hôm nay: 533
Hôm qua: 607
Trong tuần: 7655
Trong tháng: 27807
Tất cả: 4602729
Chuyên mục - Công tác dân tộc
Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 10:10, thứ tư, 25/7/2018

Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018. Ông Thạch Dương - TUV - Trưởng Ban Dân tộc, Chủ trì hội nghị; cùng đại diện các Sở, ngành có liên quan; lãnh đạo phòng Dân tộc các huyện, thị cán bộ phụ trách công tác dân tộc huyện Vũng Liêm và thành phố Vĩnh Long.

Ông Thạch Dương - TUV - Trưởng Ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Hội nghị ông Dương Tùng Lâm - Chánh văn phòng Ban Dân tộc thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 2045/QĐ-UBND, ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển  kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,  giai đoạn 2017 - 2020.   

Hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề như thực hiện chế độ, thông tin báo cáo về công tác dân tộc; bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho đồng bào dân tộc các xã biên giới; trong đó, đặc biệt tập trung ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức rà soát, xác định đối tượng, nội dung hỗ trợ, tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, Quyết định 1722…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân tộc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, chính sách dân tộc của các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố; Văn phòng UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị phối hợp liên quan trong 6 tháng đầu năm 2018.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân tộc trong thời gian tới, ông đề nghị phòng Dân tộc các huyện, thành phố tích cực chủ động phối hợp với phòng chuyên môn liên quan tham mưu lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố triển khai hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Thường xuyên trao đổi với Ban Dân tộc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; Tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, chi tiết các nội dung chính sách dân tộc. Đáng chú ý, để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 2085/QĐ-TTg, cần rút kinh nghiệm từ thực tế việc triển khai QĐ 1722, QĐ 1557 đến tất cả các đối tượng được thụ hưởng ,... Ngoài ra, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 135; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện chính sách cán bộ, công chức, viên chức người DTTS theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long",... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chính sách, công tác dân tộc để kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót, đôn đốc nhắc nhở để việc triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả chỉ tiêu đặt ra. Phấn đấu trong năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân tộc được giao./.

Tùng Lâm

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động