Liên kết website

 

Hình liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 117
Hôm nay: 1419
Hôm qua: 611
Trong tuần: 4862
Trong tháng: 32633
Tất cả: 4639315
Chuyên mục - Tin trong tỉnh
Hội nghị Triển khai quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị

Cập nhật: 15:30, thứ sáu, 27/4/2018

Ngày 27/4/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận và Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy cho cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở…

Đồng chí Lê Chí Thanh -  Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai các văn bản của TW

Tại hội nghị này, các đại biểu được nghe triển khai, Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; Quyết định số 99-QĐ/TW về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị "một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"; Nghị quyết số 12-NQ/TQ của Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020; Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 90-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến công tác dân vận và Nghị quyết số 12-NQ/TQ của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị này nhằm giúp cho các đồng chí, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, báo cáo viên là Đảng ủy khối, các chi bộ, đảng bộ cơ sở nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận và công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020./.

Quan Vinh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Hình ảnh hoạt động