Văn bản mới ban hành


QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2014

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/ QĐ- TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ- TTg...

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013- 2015

Quyết định về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2013

Website Sở ban ngành

  Vĩnh long Portal
  Sở kế họach đầu tư
  Sở xây dựng
  Sở Giao thông - Vận tải
  Truyền hình Vĩnh Long
  CĐ Kinh tế - Tài chính
  Hội Bảo trợ BNN
  Ban quản lý KCN
  Điện lực Vĩnh Long
  Báo Vĩnh Long
  Đại học Cửu Long
  Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

Số người truy cập

Tuần này: 815
Tuần trước: 41,459
Tháng này: 1,835,558
Tháng trước: 2,293,388
Tất cả: 31,507,396

Tin trong nước >> Công tác dân tộc

 Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số [ 24/01/2018 ]

Cập nhật: 15:50, Thứ , 24/01/2018

Suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS). Nghị quyết số 24 (khóa IX) về công tác dân tộc đề ra mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị, năng lực công tác và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; có cơ cấu, số lượng cán bộ phù hợp trong hệ thống chính trị”.

Theo số liệu của cơ quan chức năng,trong đội ngũ cán bộ người DTTS hiện nay, một số tỉnh có tỷ lệ nữ lãnh đạo,quản lý cấp tỉnh đạt cao như: Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Trà Vinh, Sóc Trăng...Tuy nhiên, số lượng cán bộ DTTS giữ chức vụ chủ chốt chưa cao, cơ cấu không đồng đều, nhiều nơi mất cân đối. Tại nhiều địa phương, cán bộ DTTS cấp cơ sở có tỷ lệ thấp, cơ cấu thiếu hợp lý, chưa tưng xứng với tỷ lệ dân số là người DTTS.Tại một số tỉnh, số lượng cán bộ là người DTTS phân bố không đều, đa số công tác ở các đoàn thể chính trị, có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị còn hạn chế.

Thực tế nêu trên có nhiều nguyên nhân. Trước hết, từ nhận thức đến hành động của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực này chưa đúng tầm. Chính sách còn bất cập, lạc hậu. Công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS từ cấp cơ sở chưa được tiến hành đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Thiết nghĩ, từ cấp Trung ương, trước hết từng cơ quan chức năng liên quan cần phối hợp các ngành, các cấp tiếp tục đánh giá công tác cán bộ DTTS sát tình hình. Đồng thời rà soát lại các chính sách, có tổng kết để điều chỉnh, bổ sung và đề ra giải pháp công tác cán bộ người DTTS phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Các địa phương có đông đồng bào DTTS cần chủ động tạo nguồn cán bộ DTTS để phục vụ cả trước mắt và lâu dài. Họ phải được đào tạo cơ bản, có hệ thống từ khâu cử tuyển, thi tuyển, học tập, nghiên cứu đến kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng khi ra trường. Trường chính trị các tỉnh cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, chú ý đội ngũ cán bộ làm chuyên trách ở các làng, bản, buôn, các già làng, trưởng bản.

Cùng với đó, phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp trong đào tạo cán bộ gắn liền với sử dụng, đánh giá, đề bạt cán bộ. Có các giải pháp đồng bộ để không chỉ khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực công tác này, mà còn nhằm đáp ứng yêu cầu có tính chiến lược...

Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên người DTTS cần thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư duy sáng tạo và luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Đây là nền tảng quan trọng để thuyết phục cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn, giới thiệu họ tham gia các cương vị lãnh đạo, quản lý, giúp đội ngũ cán bộ người DTTS đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước./. 

Hoa Ny (Theobaonhandan)

 

 

In nội dung||Góp ý kiến
Các tin liên quan ----------------------------------------------------------------------------------------------
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số [ 06/02/2018 ]
Họp mặt các Hội người Hoa tỉnh Vĩnh Long [ 31/01/2018 ]
Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới [ 24/01/2018 ]
Đoàn người có uy tín tỉnh Hậu Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Vĩnh Long [ 14/11/2017 ]
Hội nghị nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi khu vực phía Nam [ 26/09/2017 ]
Hội thảo hoàn thiện Đề án Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT [ 25/09/2017 ]
Họp mặt nhân dịp lễ Sen Đôn Ta tại chùa Mỹ Bồn [ 21/09/2017 ]
Vụ Địa phương III thăm chúc mừng bà con người Khmer nhân dịp lễ Sen Đôn Ta [ 13/09/2017 ]
Hội thảo xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc [ 29/08/2017 ]
Tuyên dương nhân sỹ trí thức, doanh nghiệp tiêu biểu dân tộc thiểu số [ 14/08/2017 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...