Văn bản mới ban hành


QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2014

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/ QĐ- TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ- TTg...

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013- 2015

Quyết định về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2013

Website Sở ban ngành

  Vĩnh long Portal
  Sở kế họach đầu tư
  Sở xây dựng
  Sở Giao thông - Vận tải
  Truyền hình Vĩnh Long
  CĐ Kinh tế - Tài chính
  Hội Bảo trợ BNN
  Ban quản lý KCN
  Điện lực Vĩnh Long
  Báo Vĩnh Long
  Đại học Cửu Long
  Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

Số người truy cập

Tuần này: 963
Tuần trước: 41,459
Tháng này: 1,835,706
Tháng trước: 2,293,388
Tất cả: 31,507,544

Tin trong nước >> Thông tin tuyên truyền

 Ủy ban Dân tộc chỉ đạo không thực hiện chính sách theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg trong năm 2018 [ 03/01/2018 ]

Cập nhật:14:55, Thứ , 03/01/2018

Thc hin Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Th tướng Chính ph v ban hành kế hoch rà soát, tích hp chính sách gim nghèo giai đon 2017 - 2018, trong đó y ban Dân tộc ch trì, phi hp vi các b ngành liên quan tham mưu "Bãi b Quyết định s 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Th tướng Chính ph v chính sách h tr trực tiếp cho người dân thuc h nghèo vùng khó khăn" trong Quý I  năm 2018.

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn 1426/UBDT-CSDT ngày 26/12/2017, theo đó Ủy ban Dân tộc đề ngh y ban nhân dân các tnh, thành ph ch đạo trin khai thc hin các ni dung sau:

1. Các tỉnh, thành phố chưa triển khai thực hiện chính sách theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg năm 2017 cần khẩn trương tổ chức thực hiện theo dự toán đã được giao. Trường hợp thiếu kinh phí, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết.  

2. Đối với dự toán chi năm 2018 đã được trung ương giao thực hiện Quyết định số 102/2009/QD-TTg, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo không thực hiện chính sách năm 2018. Ủy ban Dân tộc sẽ đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg năm 2018 cho các chính sách dân tộc khác.

3. Tổ chức triển khai rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg địa phương; báo cáo tổng kết của các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Ủy ban Dân tộc./.

Phước Quyến

In nội dung||Góp ý kiến
Các tin liên quan ----------------------------------------------------------------------------------------------
"Trên đường đi lễ xuân đầu năm" [ 17/02/2018 ]
Tết trong Đại nội Huế có gì hấp dẫn? [ 17/02/2018 ]
Phố ông đồ ở Hà Nội nườm nượp khách xin chữ ngày mùng 1 Tết [ 17/02/2018 ]
Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tổng kết hoạt động phật sự [ 06/02/2018 ]
Vĩnh Long: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 [ 06/02/2018 ]
Thăm viếng, chúc tết các hội người Hoa Xuân Mậu Tuất [ 06/02/2018 ]
Vĩnh Long: Thực hiện Chương trình 135 - năm 2018 [ 02/02/2018 ]
Nghị định số 06/2018/NĐ-CP: quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. [ 02/02/2018 ]
Kỳ họp lần thứ 7: Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 [ 01/02/2018 ]
Ba thế hệ học sinh dân tộc thiểu số chế tạo sản phẩm từ cây dại trong vườn [ 01/02/2018 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...