Văn bản mới ban hành


QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2014

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/ QĐ- TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ- TTg...

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013- 2015

Quyết định về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2013

Website Sở ban ngành

  Vĩnh long Portal
  Sở kế họach đầu tư
  Sở xây dựng
  Sở Giao thông - Vận tải
  Truyền hình Vĩnh Long
  CĐ Kinh tế - Tài chính
  Hội Bảo trợ BNN
  Ban quản lý KCN
  Điện lực Vĩnh Long
  Báo Vĩnh Long
  Đại học Cửu Long
  Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

Số người truy cập

Tuần này: 10,948
Tuần trước: 41,459
Tháng này: 1,845,691
Tháng trước: 2,293,388
Tất cả: 31,517,529

Tin trong tỉnh >> Thông tin tuyên truyền

 Hội nghị tập huấn thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị [ 01/12/2017 ]

Cập nhật: 7:55, Thứ sáu, 01/12/2017 

Sáng ngày 30/11/2017, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội cho 117 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 
Bà Lê Hồng Đào - PCT. MTTQVN tỉnh triễn khai các văn bản

Nội dung tập huấn bao gồm: Nghị quyết Liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Hướng dẫn số 74/HD-MTTQ ngày 18/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý, xây dựng đảng viên, công chức, viên chức sinh hoạt nơi cư trú.

Qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh nắm vững kiến thức, nội dung về thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội để đảm bảo thực hiện đạt yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới.

Ngọc Hương

 

In nội dung||Góp ý kiến
Các tin liên quan ----------------------------------------------------------------------------------------------
"Trên đường đi lễ xuân đầu năm" [ 17/02/2018 ]
Tết trong Đại nội Huế có gì hấp dẫn? [ 17/02/2018 ]
Phố ông đồ ở Hà Nội nườm nượp khách xin chữ ngày mùng 1 Tết [ 17/02/2018 ]
Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tổng kết hoạt động phật sự [ 06/02/2018 ]
Vĩnh Long: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 [ 06/02/2018 ]
Thăm viếng, chúc tết các hội người Hoa Xuân Mậu Tuất [ 06/02/2018 ]
Vĩnh Long: Thực hiện Chương trình 135 - năm 2018 [ 02/02/2018 ]
Nghị định số 06/2018/NĐ-CP: quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. [ 02/02/2018 ]
Kỳ họp lần thứ 7: Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 [ 01/02/2018 ]
Ba thế hệ học sinh dân tộc thiểu số chế tạo sản phẩm từ cây dại trong vườn [ 01/02/2018 ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...