Văn bản mới ban hành


QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2014

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/ QĐ- TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ- TTg...

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013- 2015

Quyết định về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

Về việc tổ chức tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2013

Website Sở ban ngành

  Vĩnh long Portal
  Sở kế họach đầu tư
  Sở xây dựng
  Sở Giao thông - Vận tải
  Truyền hình Vĩnh Long
  CĐ Kinh tế - Tài chính
  Hội Bảo trợ BNN
  Ban quản lý KCN
  Điện lực Vĩnh Long
  Báo Vĩnh Long
  Đại học Cửu Long
  Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

Số người truy cập

Tuần này: 40,640
Tuần trước: 65,153
Tháng này: 2,261,949
Tháng trước: 1,893,617
Tất cả: 31,711,077

Tin trong nước

Đại biểu dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. [22/12/2017]
Xem tiếp »
Thủ tướng: “Triển khai nhiệm vụ còn “thiếu lửa”, không quyết liệt“ [07/07/2017]
Xem tiếp »
Gắn tranh bằng hạt gạo, ươm mầm tài năng trên Cao nguyên đá [07/07/2017]
Xem tiếp »
Giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam bộ [05/07/2017]
Xem tiếp »
Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 [05/07/2017]
Xem tiếp »
Các tin liên quan : -----------------------------------------------------------------------------------------------
Giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Tây Nam bộ [05/07/2017]
Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 [05/07/2017]
Lấy ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện thông báo kết luận về công tác ở vùng đồng bào Khmer [03/07/2017]
Tham vấn xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số [03/07/2017]
Italy vô địch pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng [26/06/2017]
Phó Thủ tướng thăm những người làm báo bằng tiếng Khmer ở Trà Vinh [23/06/2017]
Ủy ban Dân tộc Tổ chức Hội thảo xác định ấp đặc biệt khó khăn [24/08/2016]
Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam [16/08/2016]
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 trong dự thảo Quyết định của Ủy ban Dân tộc [19/07/2016]
Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số [18/07/2016]
1 2 3 4 5 6