DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban Lãnh đạo
 Thạch DươngTrưởng ban02703.830.390 tduong.bdt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh ThiệnPhó ban 0353495949 
Văn phòng
 Sơn QuanChánh Văn phòng 0936031225 
 Thái Thị Kim LiênP. Chánh VP02703.832943 ttklien.bdt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phước QuyếnChuyên viên02703.832943 npquyen.bdt@vinhlong.gov.vn
 Liêu Mỹ HồngChuyên viên02703.832943 lmhong.bdt@vinhlong.gov.vn
 Đào Bô RaChuyên viên 0939304928 
 Thạch Sâm DuChuyên viên02703.832943 tsdu.bdt@vinhlong.gov.vn
 Kim Va RiBảo vệ02703.832943 kvri.bdt@vinhlong.gov.vn
Phòng Thanh tra - Ban dân tộc
 Nguyễn Văn LinhChánh Thanh tra 0793920359nvvinh.bdt@vinhlong.gov.vn
 Sơn Chanh Hoa NyChuyên viên 0987166501